تجهیزات بخش ها

سایر تجهیزات

خدمات

دسته بندی شرکت ها

+ سایر:

مشاهده نتایج جستجوی واژه base (7)

کیت LBC سیتولوژی
کیت LBC  سیتولوژی

(پاپ اسمیر، FNA، ادرار، مایع پلور، CSF، دهان، آنال) محصول شرکت LGM آمریکا روش جدید تست سرطان دهانه رحم ( پاپ اسمیر ) LGM liquid –PREP For Servical cancer Screening & HPV Test  همگام با علم پزشکی روز  برای اطمینان بیشتر شما

سیتولوژی, پاتولوژی, نمونه های سیتولوژی, بیوپسی, فیکساتور, الکل, پاتولوژیک, tissue, گزیلول

Kit coagolatin stago
Kit coagolatin stago

دقت بالا در جواب دهی و جلوگیری از تداخل هرگونه خطای پلاسمایی به دلیل استفاده از تکنولوژی Viscosity-base Detection System معتبرترین کیت PT جهان PT (ISI: 1.3 – ISI: 1.7) APTT Fibrinogen Thrombin Time Lupus Anticoagulant Antithrombin & Protein C Prot

کیت انعقادی, تست pt, تست ptt, تست ct, تست bt, تست inr, پروتئین c, پروتیئن S